Boka service och underhåll för portar genom oss!

Montagegruppen är ett aktivt företag som tar ansvar för service och underhåll för industriportar genom kundanpassade serviceavtal.

Vi arbetar modernt och effektivt med service, underhåll och effektiva system för rapportering.

Där så önskas lägger vi upp en databas för alla portar inom din verksamhet och gör det möjligt att lätt uppdatera underhållsläge och servicenivå, exempelvis via QR-koder.

Servicerapporter hanteras digitalt och vårt underhållsarbete är effektivt.

Du vet väl att det är krav på skötsel och tillsyn för motordrivna portar genom service minst två gånger årligen enligt Boverkets föreskrifter.

Din organisation sparar pengar och har god säkerhet genom effektivt underhåll av portar i rätt tid.